Jump to Route
Select a route and go directly to the Map & Schedule

Contact Us

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI VI PHẠM ĐỀ MỤC VI

  Mục I

  Họ Tên*
  Địa Chỉ
  Điện thoại (Nhà riêng/Di động)() -
  Điện thoại (Nơi làm việc)() -
  E-mail*
  Quý vị có cần một định dạng riêng để sử dụng?
   

  Mục II

  Quý vị tự viết đơn khiếu nại này cho mình hoặc thay mặt cho người khác?
   
  Nếu quý vị trả lời "có" đối với câu hỏi này, hãy sang Mục III.
  Nếu không, vui lòng cung cấp tên và mối quan hệ với người quý vị viết đơn thay cho họ:
   
  Họ Tên
  Quan hệ
   
  Quý vị có được người này cho phép thay mặt họ để viết đơn hay không?
   
  Xin vui lòng giải thích lý do quý vị nộp đơn thay cho người này:
   

  Mục III

   
  Tôi tin rằng sự kỳ thị tôi đã gặp phải là vì (đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp):Chủng tộcMàu daNguồn gốc quốc tịch
   
  Ngày Xảy ra Cáo buộc Kỳ thị
   
  Xin vui lòng mô tả thật rõ sự việc đã xảy ra và lý do quý vị tin rằng mình đã bị kỳ thị. Hãy mô tả tất cả những người có liên quan. Hãy kể tên và thông tin liên lạc của (những) người đã kỳ thị quý vị (nếu biết) cũng như tên và thông tin liên lạc của bất cứ nhân chứng nào. Nếu quý vị cần thêm chỗ để viết, vui lòng dùng mặt sau của mẫu đơn này.
   

  Mục IV

  Quý vị trước đây có từng nộp đơn khiếu nại vi phạm Đề mục VI đến MST hay không?
  Tên người liên lạc
  Số điện thoại người liên lạc() -
   

  Mục V

  Quý vị đã nộp đơn khiếu nại này cho bất cứ cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc cơ quan địa phương nào, hoặc cho bất cứ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào hay chưa?
   
  Nếu có, hãy chọn tất cả các lựa chọn thích hợp:Cơ quan Liên bang:
  Cơ quan Tiểu bang:
  Cơ quan Địa phương:
  Tòa án Liên bang:
  Tòa án Tiểu bang:
  Tòa án Địa phương:
   
  Xin vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của người quý vị đã nói chuyện ở cơ quan đề cập ở trên:
   
  Họ Tên
  Chức vụ
  Cơ quan
  Địa Chỉ
  Điện thoại() -
   

   

   

  Monterey-Salinas Transit (MST) chủ trường phục vụ bất kể chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc tịch.

  Nếu quý vị cần hỗ trợ điền mẫu đơn này, vui lòng liên lạc MST qua:
  888-678-2871● Dịch vụ TTY/TDD 831-393-8111● Dịch vụ tiếp âm 711 hoặc qua email customerservice@mst.org.

  interpreter888-678-2871 / Free language assistance / Asistencia de Lenguaje Gratuito / Libreng tulong para sa wika / Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí / 무료 언어 지원

  Xin quý vị vui lòng đích thân đến nộp mẫu đơn này hoặc gửi qua bưu điện đến:
  Monterey-Salinas Transit
  Attn: Compliance Analyst/Title VI Coordinator
  19 Upper Ragsdale Dr., Suite 200
  Monterey, CA 93940

   

  Quy trình Xử lý Khiếu nại Vi phạm Đề mục VI

  Tuân theo các quy định Đề mục VI (49 CFR Part 21) của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, Monterey-Salinas Transit (MST) chủ trương phục vụ bất kể chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc tịch. Bất cứ ai cho rằng bản thân họ đã bị MST kỳ thị vì lý do chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc tịch đều có thể nộp một khiếu nại vi phạm Đề mục VI.

  Quý vị có thể tải xuống mẫu đơn khiếu nại vi phạm Đề mục VI tại www.mst.org hoặc lấy mẫu đơn bằng cách gọi số 888-678-2871 (dịch vụ TTY/TDD 831-393-8111). Nếu người khiếu kiện không thể viết khiếu nại, một người đại diện có thể nộp thay cho họ, hoặc nhân viên MST sẽ hỗ trợ cho họ. Đơn khiếu nại phải được nộp trong vòng 180 ngày dương lịch tính từ ngày xảy ra sự việc bị cáo buộc vi phạm.

  1. MST sẽ liên lạc người khiếu kiện trong vòng 10 ngày dương lịch tính từ ngày nhận đơn khiếu nại. Bất cứ thông tin được yêu cầu nào phải MST tiếp nhận trong vòng 5 ngày từ ngày yêu cầu*.
  2. MST sẽ bắt đầu điều tra trong vòng 15 ngày làm việc từ ngày nhận đơn khiếu nại nếu vụ việc kỳ thị bị cáo buộc được kết luận là một vi phạm các quy định của Đề mục VI.
  3. MST sẽ hoàn tất cuộc điều tra trong vòng 60 ngày dương lịch tính từ ngày nhận đơn khiếu nại. Nếu cuộc điều tra cần thêm thời gian, người khiếu kiện sẽ được thông báo. Một báo cáo điều tra dạng văn bản sẽ được soạn thảo, bao gồm một mô tả tóm tắt về sự việc, các phát hiện điều tra, và biện pháp khắc phục đề nghị.
  4. Một lá thư kết luận vụ việc sẽ được gửi đến cho người khiếu kiện. Người khiếu kiện sẽ có 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận lá thư kết luận để nộp đơn kháng nghị. Nếu người khiếu kiện không nộp đơn kháng nghị, vụ khiếu nại sẽ được khép lại.
  5. MST sẽ chuyển giao một bản sao báo cáo điều tra đến cơ quan liên bang có thẩm quyền thích hợp, nếu có yêu cầu.

  *MST sẽ xử lý và điều tra tất cả các khiếu nại đạt các yêu cầu đặc điểm của sự kỳ thị theo ADA. Nếu người khiếu kiện không cung cấp thông tin theo yêu cầu trong khoảng thời gian quy định, vụ khiếu nại sẽ bị khép lại.

  Các mẫu đơn khiếu nại phải được gửi qua đường bưu điện đến Monterey-Salinas Transit, Attn (Người nhận): Compliance Analyst/Title VI Coordinator, 19 Upper Ragsdale Dr., Suite 200, Monterey, CA 93940

  Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại đến Sở Transit Liên bang Federal Transit Administration, Office of Civil Rights, East Building, 5th Floor – TCR, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590 hoặc nộp trực tuyến tại http://www.fta.dot.gov/civilrights/12884.html.

  interpreter888-678-2871 / Free language assistance / Asistencia de Lenguaje Gratuito / Libreng tulong para sa wika / Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí / 무료 언어 지원