Jump to Route
Select a route and go directly to the Map & Schedule

Contact Us

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI VI PHẠM ĐẠO LUẬT ADA

  Mục I

  Họ Tên*
  Địa Chỉ
  Điện thoại (Nhà riêng/Di động)() -
  Điện thoại (Nơi làm việc)() -
  Email*
  Quý vị có cần một định dạng riêng để sử dụng?
   

  Mục II

  Quý vị tự viết đơn khiếu nại này cho mình hoặc thay mặt cho người khác?
   
  Nếu quý vị trả lời "có" đối với câu hỏi này, hãy sang Mục III.
  Nếu không, vui lòng cung cấp tên và mối quan hệ với người quý vị viết đơn thay cho họ:
   
  Họ Tên
  Quan hệ
   
  Quý vị có được người này cho phép thay mặt họ để viết đơn hay không?
   

  Mục III

  Nếu quý vị cho rằng quý vị đã bị kỳ thị vì một tình trạng khuyết tật, xin vui lòng cung cấp chi tiết thật đầy đủ về cáo buộc kỳ thị này.
   
  Ngày Xảy ra Cáo buộc Kỳ thị
  Giờ:
  Tuyến/Đường Transit
  ID hoặc Tên của Phương tiện vận chuyển
  Địa điểm
  (Các) tên của Nhân viên liên quan
   
  Xin vui lòng mô tả thật rõ sự việc đã xảy ra và lý do quý vị cho rằng mình đã bị kỳ thị. Nếu quý vị cần thêm chỗ để viết, vui lòng dùng mặt sau của mẫu đơn này.
   

  Mục IV

  Quý vị trước đây có từng nộp đơn khiếu nại vi phạm đạo luật ADA đến MST hay không?
  Tên người liên lạc
  Số điện thoại người liên lạc() -
   

  Mục V

  Quý vị đã nộp đơn khiếu nại này cho bất cứ cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc cơ quan địa phương nào, hoặc cho bất cứ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào hay chưa?
   
  Nếu có, hãy chọn tất cả các lựa chọn thích hợp:Cơ quan Liên bang:
  Cơ quan Tiểu bang:
  Cơ quan Địa phương:
  Tòa án Liên bang:
  Tòa án Tiểu bang:
  Tòa án Địa phương:
   
  Xin vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của người quý vị đã nói chuyện ở cơ quan đề cập ở trên:
   
  Họ Tên
  Chức vụ
  Cơ quan
  Địa Chỉ
  Điện thoại() -
   

   

   

  Nếu quý vị cần hỗ trợ điền mẫu đơn này, vui lòng liên lạc MST qua:
  888-678-2871 ● Dịch vụ TTY/TDD 831-393-8111 ● Dịch vụ tiếp âm 711 hoặc qua email
  customerservice@mst.org.

  interpreter888-678-2871 / Free language assistance / Asistencia de Lenguaje Gratuito / Libreng tulong para sa wika / Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí / 무료 언어 지원

  Xin quý vị vui lòng đến nộp đơn này tại địa chỉ dưới đây, hoặc gửi qua đường bưu điện đến:
  Monterey-Salinas Transit
  Attn (người nhận): Compliance Analyst/Title VI Coordinator
  19 Upper Ragsdale Dr., Suite 200
  Monterey, CA 93940

   

  Quy trình Xử lý Khiếu nại Vi phạm Đạo luật ADA

  Tuân theo Đạo luật Người Khuyết tật Hoa kỳ (ADA) của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ năm 1990 (49 CFR Phần 27, 37, 38 và 39) và theo tu chính của Mục 504 của Đạo luật Tái hòa nhập năm 1973, Monterey-Salinas Transit (MST) bảo đảm rằng các dịch vụ, phương tiện vận chuyển và cơ sở của công ty được bố trí dễ tiếp cận và dễ sử dụng cho những người khuyết tật. Bất cứ ai cho rằng bản thân họ đã bị kỳ thị vì một tình trạng khuyết tật đều có thể nộp đơn khiếu nại vi phạm đạo luật ADA.

  Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách nộp một Báo cáo Dịch vụ Khách hàng/Mẫu đơn Khiếu nại Vi phạm ADA trực tuyến, bằng cách tải xuống Mẫu đơn Khiếu nại Vi phạm ADA tại www.mst.org, hoặc bằng cách gọi đến 888-678-2871 (dịch vụ TTY/TDD 831-393-8111). Nếu người khiếu kiện không thể viết khiếu nại, một người đại diện có thể nộp thay cho họ, hoặc nhân viên MST sẽ hỗ trợ cho họ. Đơn khiếu nại phải được nộp trong vòng 180 ngày dương lịch tính từ ngày xảy ra sự việc bị cáo buộc vi phạm.

  1. Điều phối viên ADA sẽ liên lạc với người khiếu kiện trong vòng 10 ngày làm việc từ ngày nhận đơn khiếu nại. Bất cứ thông tin được yêu cầu nào phải MST tiếp nhận trong vòng 5 ngày từ ngày yêu cầu*.
  2. MST sẽ bắt đầu điều tra trong vòng 15 ngày làm việc từ ngày nhận đơn khiếu nại nếu vụ việc kỳ thị bị cáo buộc được kết luận là một vi phạm các quy định của ADA.
  3. Một cuộc điều tra về khiếu nại sẽ được tiến hành và lập hồ sơ để xác định liệu MST có không tuân thủ các quy định của ADA.
  4. MST sẽ hoàn tất cuộc điều tra trong vòng 60 ngày dương lịch tính từ ngày nhận đơn khiếu nại. Nếu cuộc điều tra cần thêm thời gian, người khiếu kiện sẽ được thông báo.
  5. MST sẽ nhanh chóng gửi phản hồi đến người khiếu kiện, bao gồm cả các lý do cho việc phản hồi. Người khiếu kiện sẽ có 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận phản hồi của MST để nộp đơn kháng nghị. Nếu người khiếu kiện không nộp đơn kháng nghị, vụ khiếu nại sẽ được khép lại.

  *MST sẽ xử lý và điều tra tất cả các khiếu nại đạt các yêu cầu đặc điểm của sự kỳ thị theo ADA. Nếu người khiếu kiện không cung cấp thông tin theo yêu cầu trong khoảng thời gian quy định, vụ khiếu nại sẽ bị khép lại.

  interpreter888-678-2871 / Free language assistance / Asistencia de Lenguaje Gratuito / Libreng tulong para sa wika / Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí / 무료 언어 지원